WAKTU PEJABAT

Ahad-Rabu : 8.00 pagi - 5.00 petang
Khamis : 8.00 pagi - 3.30 petang
Rehat : 1.00 tengahari - 2.00 petang
{Cuti pada Jumaat, Sabtu dan Cuti Umum}

Pengenalan Bahagian Penguatkuasaan Undang-undang Syariah

1) Pengenalan

Bahagian Penguatkuasaan Undang-undang Syariah merupakan bahagian yang bertanggungjawab mencegah dan membanteras kesalahan-kesalahan yang menyalahi undang-undang syariah yang berkuatkuasa di Negeri Kelantan. Ini adalah selari dengan hasrat Kerajaan Negeri Kelantan untuk membasmi maksiat sehingga ke tahap maksimum berdasarkan konsep “al-Nahy ‘an al-Munkar”.

 

2) Visi

Menegakkan syariah Islam melalui penguatkuasaan undang-undang dan menjaga keharmonian Islam berdasarkan keadilan dan hak.

 

3) Misi

Mengurangkan kadar jenayah syariah, meningkatkan kesedaran masyarakat dan memastikan mereka yang terlibat dengan kesalahan jenayah syariah dihadapkan ke mahkamah.

 

4) Motto

“ CEPAT, TEPAT & BERKAT “

 

5) Piagam Pelanggan

5.1. Menerima maklumat tangkap 24 jam sehari dan 7 hari seminggu dengan mengisi borang 5.

5.2. Mengambil tindakan penguatkuasaan serta merta terhadap semua maklumat dan aduan lengkap yang diterima atas kesalahan jenayah syariah.

5.3. Menjalankan siasatan dalam tempoh 1 bulan selepas menerima arahan siasatan.

6) Objektif

6.1. Menguatkuasakan undang-undang syariah yang berkuatkuasa di Negeri Kelantan.

6.2. Berusaha bersungguh-sungguh menjalankan tugas pencegahan maksiat di Negeri Kelantan dengan penuh tanggungjawab, berhikmah, berhemah, toleransi dan bersabar.

6.3. Menjadikan hotline 24 jam sebagai talian tetap dalam pengendalian dan penerimaan maklumat / aduan seluruh negeri Kelantan.

6.4. Berusaha memberi kefahaman yang tinggi kepada anggota bahagian dan masyarakat berkaitan dengan kesalahan-kesalahan jenayah syariah.

6.5. Menjalankan siasatan yang terperinci terhadap kes-kes kesalahan jenayah syariah.

6.6. Berusaha memenuhi kehendak pelanggan melalui sistem pengurusan yang telus, cekap, berhikmah, dan berhemah.

6.7. Berusaha merancang dan melaksanakan langkah-langkah penyelarasan dalam semua tindakan pencegahan dan penguatkuasaan undang-undang.

6.8. Mewujudkan persekitaran kerja yang kondusif, mempertingkatkan profesionalisme Pegawai Penguatkuasa Agama, mengutamakan produktiviti dan prestasi serta mewujudkan budaya kerja cemerlang secara berterusan.

7) Fungsi

7.1. Menguatkuasakan Undang-undang Syariah Negeri Kelantan.

7.2. Menjalankan tugas berdasarkan :

  1. Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syariah Negeri Kelantan no.3/1982 (pindaan) 2006
  2. Enakmen Kanun Jenayah Syariah no. 2/1985
  3. Enakmen Tatacara Jenayah Syariah no.8/2002 (pindaan) 2006
  4. Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan bil.4/1994
  5. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan no.6/2002
  6. Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Kelantan no.9/2002
7.3. Mencegah daripada berlakunya penyelewengan dalam ikatan kekeluargaan Islam terutamanya dalam kes-kes perkahwinan.Mencegah dan membenteras gejala ajaran sesat.
7.4. Menjalankan siasatan yang terperinci terhadap kes-kes kesalahan Jenayah Syariah.
7.5. Mematuhi dan melaksanakan sepenuhnya pekeliling, arahan amalan dan arahan tetap yang dikuatkuasakan.

8) Struktur Bahagian Bahagian ini terdiri daripada 4 unit utama iaitu :-

8.1.Unit Pentadbiran Am

Unit Pentadbiran Am berperanan mengendalikan hal ehwal perkhidmatan, pentadbiran dan kewangan serta pendaftaran kes-kes yang diterima dari seluruh jajahan.

8.2 Unit Operasi

Unit Operasi bertanggungjawab menerima aduan awam yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan jenayah syariah seterusnya mengambil tindakan yang perlu seperti membuat pemantauan dan tangkapan terhadap kes-kes tersebut. Selain itu, unit ini menjalankan rondaan ke tempat-tempat yang berpotensi berlaku maksiat, seperti di tempat-tempat perkelahan, pusat bandar dan sebagainya.

8.3 Unit Siasatan

Unit Siasatan memainkan peranan dalam menyiasat kes-kes jenayah syariah untuk mendapatkan keterangan dan fakta bagi membolehkan pihak pendakwa syarie menjalankan pendakwaan terhadap sesuatu kes.

8.4 Unit Pencegahan

Unit Pencegahan bertanggungjawab mengumpulkan data statistis kes-kes seluruh negeri, membuat analisa statistik dan laporan yang berkaitan serta mengendalikan program-program kaunseling dan pencegahan seperti penerbitan risalah dan papan tanda amaran penguatkuasa. Selain itu, unit ini turut mengatur program-program latihan untuk anggota penguatkuasa dan skuad amru.

 

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2011

Bilangan Transaksi
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
1. Borang Tempahan Alat Tulis - - - - - - - 27 7 12 5 15 66
2. Borang Tempahan LO - - - - - - - 25 8 11 9 19 72
3. Borang Permohonan Perbelanjaan - - - - - - - 25 4 17 8 19 73
BAHAGIAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Syarat dan Prosedur
1. Akuan Jaminan Perlantikan Pendaftar Nikah - - - - - - - 30 22 22 21 54 149
2. Akuan Sokongan Pertukaran Nama - - - - - - - 23 14 16 7 22 82
3. Panduan Pemeriksaan Kesihatan (HIV) Bakal Pengantin - - - - - - - 50 21 64 45 90 270
4. Pengecualian Kursus Pra Perkahwinan - - - - - - - 25 14 22 19 44 124
5. Pengesahan Dokumen Perkahwinan Luar Negara Sebelum Enakmen - - - - - - - 25 13 13 11 28 90
6. Prosedur dan Dokumen Perkahwinan - - - - - - - 49 31 58 68 103 309
ii) Carta Aliran Kerja
1. Memproses Pendaftaran Ruju' - - - - - - - 22 8 13 8 17 68
2. Memproses Permohonan Kebenaran Berkahwin Luar Negeri/Negara, Kahwin Segera dan Mukim Ketiga - - - - - - - 27 19 24 18 30 118
3. Mendaftar Perkahwinan Luar Negara Setelah Disahkan Oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Bacaan Taklik - - - - - - - 21 10 9 7 17 64
4. Menerima Permohonan Memeluk Islam dan Membuat Surat Pengesahan Memeluk Islam - - - - - - - 20 9 7 5 16 57
5. Mengeluarkan Cabutan/Salinan Sijil Perakuan Nikah, Cerai, Ruju' dan Taklik - - - - - - - 22 13 14 9 22 80
6. Mengeluarkan Sijil Perakuan Cerai - - - - - - - 21 12 11 11 17 72
7. Mengeluarkan Sijil Perakuan Nikah - - - - - - - 21 16 14 11 27 89
8. Mengeluarkan Surat Izin Perempuan dan Wakalah Wali - - - - - - - 23 13 16 13 27 92
9. Menjalankan Sesi Khidmat Nasihat Keluarga - - - - - - - 21 12 10 8 17 68
10. Perjalanan Kursus Pra Perkahwinan Islam - - - - - - - 25 14 13 11 20 83
iii) Borang
1. Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2011 - - - - - - - 72 17 42 27 48 206
2. Borang Permohonan Kad Perakuan Nikah Pintar (e-Nikah) - - - - - - - 54 15 46 58 67 240
iv) Jadual Kursus Pra Perkahwinan MBKPI
1. Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2009 - - - - - - - 27 12 9 7 20 75
2. Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2010 - - - - - - - 23 11 13 8 20 75
3. Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2011 - - - - - - - 38 28 32 40 45 183
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Carta Aliran
1. Carta Aliran Kerja Kesalahan Boleh Tangkap - - - - - - - 21 4 13 7 19 64
2. Carta Aliran Kerja Kesalahan Tak Boleh Tangkap - - - - - - - 21 4 10 7 19 61
ii) Borang Maklumat
1. Borang 5 (Maklumat kepada Pegawai Penguatkuasaan Agama) - - - - - - - 21 14 11 8 21 75
BAHAGIAN PENYELIDIKAN
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Syarat dan Prosedur Pensijilan Halal
1. Dokumen Yang Perlu Disertakan - - - - - - - 20 8 11 6 10 56
2. Pembaharuan Sijil - - - - - - - 20 11 12 8 11 62
3. Pemohon Yang Layak - - - - - - - 22 8 12 5 11 58
4. Pengenalan Pensijilan Halal Kelantan - - - - - - - 20 10 13 6 9 58
5. Syarat Penggunaan Sijil Pengesahan Halal dan Logo Halal - - - - - - - 37 10 11 8 16 82
6. Syarat-syarat Pemohon - - - - - - - 20 6 14 7 10 57
7. Yuran Pensijilan - - - - - - - 20 7 13 8 10 58
ii) Carta Alir
1. Proses Pemberian Sijil Halal - - - - - - - 19 8 12 6 14 59
iii) Direktori
1. Direktori Pensijilan Halal Kelantan - - - - - - - 22 3 12 2 16 55
iv) Borang Permohonan
1. Borang Premis Makanan - - - - - - - 21 2 13 7 11 54
2. Borang Produk Brangan Gunaan - - - - - - - 21 3 14 4 11 53
3. Borang Rumah Sembelih - - - - - - - 19 2 12 5 11 49
  • Paparan maklumat berdasarkan arahan "Paparan Kemajuan Pelaksanaan Perkhidmatan Online Di Sektor Awam" oleh Ketua Pengarah MAMPU pada 21 Januari 2010, dan dipantau dalam Mesyuarat Jawatankuasa Khas Kandungan Sektor Awam (ICON) MAMPU

Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2012

Bilangan Transaksi
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN KEWANGAN
1. Borang Tempahan Alat Tulis 16 88 18 13 49 26 29 34 21 22 22 25 363
2. Borang Tempahan LO 20 92 19 13 58 38 21 26 22 20 29 28 386
3. Borang Permohonan Perbelanjaan 23 96 17 13 56 35 24 23 28 25 15 31 386
BAHAGIAN PENTADBIRAN UNDANG-UNDANG KELUARGA
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Syarat dan Prosedur
1. Akuan Jaminan Perlantikan Pendaftar Nikah 46 236 53 84 69 72 50 38 55 46 44 - 798
2. Akuan Sokongan Pertukaran Nama 25 123 29 31 38 44 43 48 50 46 63 - 540
3. Panduan Pemeriksaan Kesihatan (HIV) Bakal Pengantin 106 391 98 97 103 105 34 0 0 0 0 - 934
4. Pengecualian Kursus Pra Perkahwinan 32 183 37 42 49 57 50 41 54 23 44 - 630
5. Pengesahan Dokumen Perkahwinan Luar Negara Sebelum Enakmen 23 128 28 29 34 38 45 30 42 44 33 - 474
6. Prosedur dan Dokumen Perkahwinan 139 721 315 247 250 188 78 87 156 115 122 - 2418
ii) Carta Aliran Kerja
1. Memproses Pendaftaran Ruju' 16 99 16 25 29 53 42 19 27 25 7 - 330
2. Memproses Permohonan Kebenaran Berkahwin Luar Negeri/Negara, Kahwin Segera dan Mukim Ketiga 30 167 33 41 46 53 40 30 36 46 32 - 554
3. Mendaftar Perkahwinan Luar Negara Setelah Disahkan Oleh Mahkamah Tinggi Syariah dan Bacaan Taklik 19 99 15 27 31 29 45 22 27 29 12 - 355
4. Menerima Permohonan Memeluk Islam dan Membuat Surat Pengesahan Memeluk Islam 17 82 17 23 25 36 32 20 30 21 9 - 312
5. Mengeluarkan Cabutan/Salinan Sijil Perakuan Nikah, Cerai, Ruju' dan Taklik 19 109 25 36 26 35 43 21 27 30 13 - 384
6. Mengeluarkan Sijil Perakuan Cerai 17 97 25 23 32 36 31 23 26 23 12 - 345
7. Mengeluarkan Sijil Perakuan Nikah 27 135 30 44 37 37 39 25 36 39

14

- 463
8. Mengeluarkan Surat Izin Perempuan dan Wakalah Wali 22 131 32 36 32 47 38 27 31 31 17 - 444
9. Menjalankan Sesi Khidmat Nasihat Keluarga 16 99 23 21 31 30 38 19 28 30 8 - 343
10. Perjalanan Kursus Pra Perkahwinan Islam 29 124 30 24 33 50 36 20 31 46 18 - 441
iii) Borang
1. Borang Pendaftaran Kursus MBKPI 2011 54 288 61 66 62 89 48 49 55 78 51 68 969
2. Borang Permohonan Kad Perakuan Nikah Pintar (e-Nikah) 53 340 71 69 99 118 57 66 84 93 78 81 1209
iv) Jadual Kursus Pra Perkahwinan MBKPI
1. Jadual Kursus MBKPI 2009 18 124 36 27 55 50 38 47 47 58 41 40 581
2. Jadual Kursus MBKPI 2010 12 123 23 25 46 31 39 38 23 32 25 25 442
3. Jadual Kursus MBKPI 2011 26 239 22 25 44 44 29 34 31 30 23 33 580
4. Jadual Kursus MBKPI 2012 159 142 170 146 168 315 94 177 247 303 336 315 2572
BAHAGIAN PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG SYARIAH
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Carta Aliran
1. Carta Aliran Kerja Kesalahan Boleh Tangkap 16 87 30 14 55 28 33 31 23 25 17 28 387
2. Carta Aliran Kerja Kesalahan Tak Boleh Tangkap 18 83 20 13 52 24 33 35 17 20 21 30 366
ii) Borang Maklumat
1. Borang 5 (Maklumat kepada Pegawai Penguatkuasaan Agama) 21 98 16 18 51 16 37 31 17 22 23 19 371
BAHAGIAN PENYELIDIKAN
Bil. Aplikasi/ Perkhidmatan Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept. Okt. Nov. Dis. Jumlah
i) Syarat dan Prosedur Pensijilan Halal
1. Dokumen Yang Perlu Disertakan 21 86 16 20 44 23 34 27 17 27 14 - 329
2. Pembaharuan Sijil 21 85 14 14 46 30 37 27 18 28 15 - 335
3. Pemohon Yang Layak 20 81 14 16 44 25 37 28 18 24 19 - 326
4. Pengenalan Pensijilan Halal Kelantan 26 79 14 16 44 21 44 32 19 13 13 - 334
5. Syarat Penggunaan Sijil Pengesahan Halal dan Logo Halal 34 109 12 15 41 29 34 31 15 27 17 - 364
6. Syarat-syarat Pemohon 20 80 16 15 47 22 35 33 19 28 18 - 333
7. Yuran Pensijilan 20 85 13 16 45 21 41 28 18 27 14 - 328
ii) Carta Alir
1. Proses Pemberian Sijil Halal 19 85 14 15 48 19 27 21 14 25 24 19 330
iii) Direktori
1. Direktori Pensijilan Halal Kelantan 22 85 12 15 44 22 44 43 27 30 27 22 393
2. Senarai Hotel/Resort Yang Telah Mendapat Sijil Halal - - - - - - 27 28 11 34 21 21 142

Koleksi Muat Turun Rakyat

Bil. -- Koleksi Muat Turun Borang/ Dokumen/ Carta Alir Mengikut Bahagian
1.   Info Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
2.   Info Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam
3.   Info Bahagian Dakwah
4.   Info Bahagian Penguatkuasaan
5.   Info Bahagian Penyelidikan
6.   Info Bahagian Pendakwaan
7.   Info Bahagian Pendidikan
8.   Info Bahagian Dakwah Halaqat Negeri

Koleksi Muat Turun Staf

Bil. -- Koleksi Muat Turun Borang/ Dokumen/ Carta Alir Mengikut Bahagian
1. Info Bahagian Pentadbiran Dan Kewangan
1. Unit Pentadbiran
2. Unit Kewangan
3. Unit Pengurusan Majlis
4. Unit Teknologi Maklumat
5. Unit HRMIS
2.

Info Bahagian Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam
1. Unit Pentadbiran
2. Unit Pendaftaran Nikah, Cerai & Rujuk
3. Unit Khidmat Nasihat
4. Unit Pembangunan Keluarga

3. Info Bahagian Dakwah
1. Unit Pentadbiran
2. Unit Dakwah & Tarbiah
3. Unit Ukhuwah
4. Unit Penerbitan
4. Info Bahagian Penguatkuasaan
1. Unit Pentadbiran
2. Unit Pencegahan
3. Unit Operasi
4. Unit Siasatan
5. Info Bahagian Penyelidikan
1. Unit Pentadbiran
2. Unit Pengurusan Halal
3. Unit Akidah & Syariah
4. Unit Penapisan Media
6. Info Bahagian Pendakwaan
1. Unit Pentadbiran
7. Info Bahagian Pendidikan
1. Unit Pentadbiran
8. Info Bahagian Dakwah Halaqat Negeri
TOP

THEME OPTIONS

Header type:
Theme Colors:
Color suggestions *
THEME
* May not have full accuracy!