Lawatan Naziran daripada Pejabat SUK

Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan telah menerima lawatan naziran daripada Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan pada 11 September 2019. Sebanyak 15 kriteria yang dinaziran iaitu kriteria audit, kaunter, piagam, aduan, disiplin, prosedur, persekitaran, Teknologi Maklumat, inovasi, integriti, kenderaan, kawalan, latihan, aset dan HRMIS.