Misi

MELAHIRKAN UMMAH YANG PROGRESIF BERTERASKAN FAQIHAN, AMINAN, RAHIMAN, ILMAN DAN SALAMAN SEJAJAR DENGAN DASAR  MEMBANGUN BERSAMA ISLAM.