Soalan Lazim Bahagian Penyelidikan

  1. Bagaimanakah untuk membuat aduan atau laporan tentang aktiviti ajaran sesat?

 

Aduan atau laporan tentang aktiviti ajaran sesat bolehlah dibuat dengan mengisi borang aduan di Bahagian Penyelidikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan pada waktu pejabat setiap hari bekerja.

 

  1. Apakah ciri-ciri yang membolehkan sesuatu ajaran itu dikategorikan sesat?

 

Ciri-ciri yang membolehkan sesuatu ajaran itu dikategorikan sesat sebagaimana berikut:

 

 

  1. Apakah syarat-syarat perbomohan yang tidak bercanggah dengan ajaran Islam ?

 

Untuk memastikan amalan perbomohan tidak bercanggah dengan ajaran Islam, perkara-perkara berikut perlu dikenalpasti :

 

 

 

 

 

 

  1. Menggunakan ayat al-Quran
  2. Menggunakan bahasa yang difahami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOALAN LAZIM BERKAITAN UNIT TAPISAN MEDIA, BAHAGIAN PENYELIDIKAN

 

 1.  Apakah langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya saya menemui sesuatu web/blog/facebook atau ruang media sosial yang lain yang menghina Islam atau mengandungi perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam?

 

Sekiranya terdapat ruangan di mana-mana media sosial yang memaparkan atau mengandungi kandungan yang menghina Islam atau bertentangan dengan Islam, boleh membuat aduan kepada Unit Tapisan Media, Bahagian Penyelidikan JAHEAIK untuk di buat kajian dan semakan awal.

 

Sekiranya didapati kandungannya menghina Islam dan bertentangan dengan Islam, kes tersebut akan diangkat ke Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Syariah JAHEAIK bagi mencadangkan enakmen-enakmen yang bersesuaian dengan bidangkuasa Negeri untuk diangkat ke peringkat yang seterusnya iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM) bagi tujuan sekata

 

 2.  Apakah undang-undang atau enakmen yang digunakan untuk mengawal kandungan yang bercanggah dengan Islam di semua media cetak,elektronik dan media sosial dalam konteks Negeri Kelantan?

 

Undang-undang yang digunakan ialah :

 

 3.  Apakah cara pelupusan Al-Quran lama/rosak (atau mana-mana bahan yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran dan Hadith) yang betul mengikut kaedah syarak?

 

Cara pelupusan Al-Quran lama/rosak yang betul dan menepati hukum syarak adalah seperti berikut:-

 

  1. Bahan yang mengandungi ayat-ayat Al-Quran hendaklah dibakar secara keseluruhannya tanpa tertinggal mana-mana bahagian yang tidak terbakar.
  2. Bahan-bahan atau debu yang mengandungi ayat-ayat suci Al-Quran yang telah dibakar hendaklah dipastikan dikumpul supaya tidak ditiup angin atau bersepah.
  3. Bahan yang telah dibakar hendaklah ditanam pada tempat yang bersih yang tidak dilalui orang atau dibuang ke dalam laut/sungai yang mengalir airnya.
  4. Kerja-kerja pembakaran hendaklah dikawal selia oleh pegawai Jabatan Agama atau pihak yang mahu melupuskan bahan-bahan tersebut.