Teknologi Maklumat

  1. Mengenalpasti aplikasi dan proses yang hendak dikomputerkan (membangunkan program-program baru dan mengubahsuai program yang bermasalah).
  2. Bertanggungjawab membantu dalam pembangunan, pemasangan dan pengendalian sistem komputer dan teknologi maklumat.
  3. Bertanggungjawab membantu dalam mengendalikan dan menyelia pangkalan data dan maklumat.
  4. Bertanggungjawab membantu dalam pelaksanaan dan pemantauan sistem Komputer dan rangkaian.