Kewangan

  1. Menyelenggara peruntukan Jabatan serta mengawal perbelanjaannya.
  2. Mengurus pembayaran gaji/elaun pegawai dan kakitangan keseluruhannya, termasuk pelbagai jenis habuan kepada warga Unit Dakwah Halaqat.
  3. Mengurus pembayaran tuntutan dan segala invois/bil Jabatan.
  4. Merancang keperluan peruntukan tahunan